OGRZEWACZE ELEKTRYCZNE - NOGENOgrzewacz charakteryzuje się nowatorskimi rozwiązaniami, konstrukcją niespotykaną dotąd nigdzie na świecie i z tego względu jest objęty ochroną patentową. Konstrukcja całkowicie jest autorstwem właścicieli firmy. Unikalność konstrukcji skutkuje przede wszystkim bardzo niskim zużyciem energii elektrycznej przy dużej wydajności grzewczej.

Ogrzewacz nie zawiera żadnych płynów. Źródłem ciepła są spirale grzejne umieszczone wewnątrz radiatora. Radiator mimo niewielkich wymiarów zewnętrznych ma jednak bardzo dużą powierzchnię grzewczą. Całą swoją powierzchnią ogrzewa przechodzące przez niego powietrze przekazując w ten sposób ciepło do otoczenia.

Zużycie energii w pełnym cyklu pracy przez poszczegołne modele ogrzewaczy:

Zużycie Ogrzewana powierzchnia Zużycie Ogrzewana powierzchnia
0,25 kWh do 5m2 / wys. 2,5m 1,0 kWh do 20m2 / wys. 2,5m
0,4 kWh do 10m2 / wys. 2,5m 1,2 kWh do 25m2 / wys. 2,5m
0,6 kWh do 15m2 / wys. 2,5m 1,5 do 30m2 / wys. 2,5m
0,8 kWh do 18m2 / wys. 2,5m 2,0 kWh do 40m2 / wys. 2,5m


Pełny cykl pracy obejmuje łączny czas zasilania i czas braku zasilania do momentu rozpoczęcia następnego zasilenia grzałek. Pomiar pobranej energii następuje w tym łącznym czasie po co najmniej trzech pierwszych cyklach od momentu włączenia. Oddawanie ciepła do otoczenia następuje w całym cyklu.

Ogrzewacz nadaje się do ogrzewania pomieszczeń mieszkalnych, biurowych, handlowych, domków letniskowych itp.

Konstrukcja w całości wykonana jest z aluminium - materiału zapewniającego długotrwałe użytkowanie ogrzewacza.

Przekazywanie ciepła z ogrzewacza do otoczenia następuje głównie poprzez konwekcję co wpływa na skuteczniejsze wymieszanie powietrza i jednolitą temperaturę w całym pomieszczeniu.
Copyright © www.bestbud-sc.com. All rights reserved. Design by MIQ3L / Stylish Web Templates.